Adi: pasatuta lotura guztiak eta informazioa site berrira!!

newsletter.pngPROGRAMAZIOAK ETA TESTU-LIBURUAK


14-15 IKASTURTE HASIERAKO INFORMAZIOA: MATE I

calendar.pngAZTERKETA DATAK


Begiratu institutuko egutegian hemen klikatuz

forms.png MATERIALAK

---1. Aritmetika eta algebra---------
--------2. Trigonometria--- ----------
-----------3.Geometria----------------
------------4.Analisia------------
-Balio absolutua.
-Ek.espon eta logaritmikoak
-Logaritmoak I (ariketak)
-Logaritmoak II (ariketak)
-Ek sistemak sailkapena:notebook
eta PDF-an
-Gauss sarrera
-Gauss ariketak
-Inekuazioak laburpena (ppt)
-Inekuazioa. ggb
-Inekuazio sistema.ggb. ggb (95.orr 29c ariketa)
-Inekuazio arikatak ebatzita
-Gauss-en metodoa (95orriko 27.ariketa)

- Sistema grafikoki
-Trigonometria-birpasa(4dbh)
-Sinuaren frogapena.ggb
-Ariketa: triangeluak.ggb
-Kosinuaren frogapena.ggb
-Formula trigonometrikoak
SIN(A+B)..egiaztepena
Trigo I (ariketak)
Trigo II (ariketak)

RADIANAK-Geogebra

Geogebra-Buruketen ebazpena (Trigonometria)

115.orr.3.ariketa.ggb

----Zenbaki konplexuak--
BEKTOREAK_AURKEZPENA
.pdf
BEKTOREAK (ADIM)
Bektoreen koordenatuak(ariketak).pdf
Biderkadura eskalarra (ggb)
Geometria (taula-eskema).doc
Zuzen baten ekuazio BEKTORIALA.
Zuzen baten ekuazioa(BI puntuetatik abiatuz)
ZUZENA.Geogebra
Zuzenen sorta(ggb)
Geogebra: 209.orrialdeko
48.buruketa,
49.buruketa
56.buruketa
57.buruketa
59.buruketa
64.buruketa
71.ariketa
83.ariketa
Funtzioen Konposaketa
Funtzioen konposizioa (ariketak)
Funtzioen konposizioa(Emaitzak)
Alderantzizko funtzioak (ariketak
Funtzioen aldakuntzak
Sinuaren aldakuntzak(ggb)
Liburuko 259.orriko 2.ariketa(Funtzio-m)

Funtzioen limiteak, jarraitasuna eta adar infinituak (Apunteak eta ariketak)

Teoria eta ariketa(Deribatuak)
Deribatuaren definizioa(Geogebra)
Edozein funtzioaren deribatua Geogebra bidez
definizioa(2) (ggb)
Deribatua=zuzen ukitzailearen MALDA
Deribatua-zuzen ukitzailearen malda(Geogebra)
Ariketak(Deribatuak)( I )
Ariketak(Deribatuak) ( II )
Deribazio Taula

Funtzioen adierazpena
Arrazionalaren irudikapena(i.e-rekin ikusi)
Birpasarako ariketak analisia


link.png LOTURAK

BLOGAK:

SITES:


DENBORA LERROA (Dipity)


GEOGEBRA:


PHET SIMULAGAILU MATEMATIKOAKmessenger.pngLIBURUKO ERANTZUNAK ANAYA LIBURUKOAK

notice_board.pngNOTAK

external image adim.jpg