group.png 2.BATXILERGOA: GIZA-MATEMATIKA II


newsletter.pngPROGRAMAZIOAK ETA TESTU-LIBURUAK


14-15 IKASTURTEKO HASIERAKO INFORMAZIOA


calendar.pngDATAK


GIZA-MATE II
1.ebaluaketa
2.ebaluaketa
3.ebaluaketa
Ohikoa
Ezohikoa
1.azterketa

2.azterketa

forms.png MATERIALAK


Giza-Matematikari buruzko webgune bat


GEOGEBRA (MANUEL SADA
-----PROBABILITATEA eta ESTATISTIKA---
---------ALJEBRA---(Ekuazioen sistemak)
-------------ANALISIA-----------------(Funtzioak)
PROBABILITATEA-taula(Giza-mateI)
Probabilitatea eta Inferentzia estatistikoa-taula
PROBABILITATEA eta ESTATISTIKA- ariketa-bilduma.doc
Giza II-probabilitatea-bilduma.pdf

PROBABILITATEA bideotan
Ekuazioen sistemak(sailkapena)
Aljebra-Eskema(Sistemen ebazpena)
Inekuazioak-Geogebra.
PROGRAMAZIO LINEALA.Geogebra
Funtzioenordena-Geogebra.ggb

Deribatuaren definizioa(Geogebra)
Deribatua-zuzen ukitzailearen malda(Geogebra)
* Deribazio Taula
Funtzioak-buruketak eta Optimizazio-buruketak
Optimizazio-buruketak(Geogebra)
Funtzioen adierazpena
Arrazionalaren irudikapena(i.e-rekin ikusi)
Integralak(Taula)
Integral mugatua: Geogebra

UPV-EHUko HAUTAPROBETAKO AZTERKETEN EREDUAK
Hautoprobetako azterketa eginda
2009.urtekoak:
MatCCSSIIJunioEuskera.pdf
Soluzioak
MatCCSSIIJulioEus.pdf
2010.urtekoak


messenger.pngLIBURUKO ERANTZUNAK

-PROBABILITATEA eta ESTATISTIKA--
---------ALJEBRA--------(Ekuazioen sistemak)
-------------ANALISIA------------(Funtzioak)
10.gaia:Probabilitatea)
11.gaia.Lagin estatistikoakI
Banaketa binomiala-10.gaia-Giza I
Banaketa normala-11.gaia-Giza I
12.gaia.Inferentzia estatistikoa.I
13.gaia.Inferentzia estatistikoa.III
14.gaia.Inferentzia estatistikoa.Hipotesien kontrastea
1.GaiaEkuazioen sistemak.Gauss
2.Gaia.Matrizeak.
3.Gaia.DeterminanteakI
4.Gaia.Programazio lineala.
5.Gaia.Funtzioen limiteak.GUiza-mateII
6.Gaia.Deribatuak.Giza-mateII
7.Gaia.Deribatuen erabilerak.Giza-mateII
8.Gaia.Funtzioen adierazpenak.Giza-mateII
9.Gaia.Integralak.Giza-mateII
todo_list.pngAZTERKETAKnotice_board.pngNOTAK